SÖZLEŞME

 1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), bir tarafta Haseki Sultan Mah. Kuka Sok. Huzur Apt. No.1 D.1 Aksaray – Fatih / İstanbul adresinde mukim İzzettin Kerkük Kültür ve Araştırma Vakfı İktisadi İşletmesi unvanlı Satıcı (“kerkukkitapcisi.com”) ile diğer tarafta işbu Sözleşme’ye dayanarak elektronik ortamda ürün satın alan Alıcı arasında akdedilmiştir. Alıcı ve Satıcı, birlikte “Taraflar” olarak ifade edilecektir.
 2. İşbu Sözleşme’nin konusu, Satıcı’ya ait kerkukkitapcisi.com sitesi üzerinde satışa sunulan ürünlerin, Alıcı tarafından ödenecek belirlenen bedel karşılığında satılması hususunda Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
 3. İşbu Sözleşme’nin kapsamını, Satıcı’ya ait kerkukkitapcisi.com sitesi üzerinde yer alan ürünlerin satışı, ödemesi, teslimatı ve iade koşullarına ilişkin hususlar oluşturmaktadır.
 4. Satıcı’ya ait kerkukkitapcisi.com sitesi üzerinde yer alan çocuklara yönelik ürünler dahil tüm ürünler için yalnızca 18 yaşından büyüklere satış gerçekleştirilmektedir.
 5. Satıcı’ya ait kerkukkitapcisi.com sitesi üzerinden kredi kartı (Visa, MasterCard) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş verme işleminin tamamlanmasından itibaren bir (1) hafta içinde ücret havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Sayılanlarla sınırlı olmaksızın, ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi işbu Sözleşme’de açıkça belirtilmeyen ödeme yöntemleri kabul edilmez. Banka havalesi ile yapılan ödemeler, Satıcı’ya ait aşağıda belirtilen banka hesabına yapılır:

Türkiye İş Bankası
Hesap No: 1068-0840492
IBAN No: TR59 0006 4000 0011 0680 8404 92

 1. Alıcı, işbu Sözleşme’ye konu siparişini ve ödemesini tamamlamadan önce, işbu Sözleşme ve Satıcı’ya ait kerkukkitapcisi.com sitesinde yer alan ilgili diğer genel ve özel nitelikli içerik, bilgilendirme ve açıklamaları okumuş, görmüş ve incelemiş olduğunu; işbu Sözleşme’ye konu siparişini, gerekli tüm hususlarda bilgilendirilerek verdiğini ve ödemeyi buna göre Satıcı’ya yaptığını kabul ve beyan eder.
 2. kerkukkitapcisi.com Alıcı’ya ait tüm siparişleri irsaliyeli fatura ile birlikte teslim edecektir. Hediye paketleri sevk irsaliyesi ile gönderilecek; fatura, bilahare fatura adresine postalanacaktır. Yapılan alışverişlerdeki tüm fiyatlar Türk Lirası (“TL”) biriminde  ifade edilmektedir.
 3. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan ve taraflarca öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan en az birinin Sözleşme ile yüklendikleri yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında veya gereği gibi yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, işbu Sözleşme kapsamında mücbir sebep (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza, hava muhalefeti ve benzeri hallerde) teşkil eder. Mücbir sebep nedeniyle Sözleşme konusu ürünün/ürünlerin 14 (ondört) gün içinde teslim edilememesi halinde Alıcı, durumu Satıcı’ya 3 (üç) gün içinde bildirerek, bu bildirim üzerine siparişin iptal edilmesi, Sözleşme’ye konu ürünün/ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesi ve/veya teslimat süresinin, teslimatı engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Siparişin iptal edilmesi halinde, Alıcı tarafından ödenmiş olan tutar 14 (ondört) gün içinde Satıcı tarafından Alıcı’ya iade edilir. İade tutarı, ürünün (ürünlerin) satın alınması esnasında kargo bedeli dahil ödenen toplam tutardır. Bu tutar, Alıcı’nın Satıcı’ya ait kerkukkitapcisi.com sitesi üzerinden alışveriş yaptığı kredi kartına veya ödeme banka havalesi ile gerçekleşmişse, Satıcı’ya havalenin gerçekleştiği banka hesabına iade kapsamında geri yatırılır. İşbu Sözleşme kapsamında, kredi kartı ile yapılan ödemeler ve bu ödemelere ilişkin iade koşulları, aksi açıkça belirtilmedikçe, banka havalesi ile yapılan ödemeler için de geçerlidir.
 4. Satıcı sattığı yüzlerce ürün için tüm sanal alışveriş sitelerinde olduğu gibi stok tutmamaktadır. Ürünleri müşterilerinin siparişlerine göre tedarik etmektedir. Tüm ürünler için listeler her gün güncellense de sipariş verilen bazı ürünler tedarikçi kuruluşların stoklarında tükenmiş veya sipariş esnasında bulunmuyor olabilir. Böyle durumlarda Alıcı’ya e-posta ile bilgi verilir ve ürün bedeli Alıcı’nın alışveriş esnasında kullandığı kartına iade edilir.
  Alıcı’nın siparişini banka havalesi seçeneği ile vermiş olması halinde, ürünlerin stokta bulunamaması durumunda sadece Alıcı tarafından ödenmiş olan ürün bedelleri iade edilir. Bu ve bankalar tarafından  Alıcı’ya havale ve benzeri masrafların uygulandığı diğer hallerde Satıcı; bankanın havale sebebiyle Alıcı’ya yansıttığı havale ve benzeri masraflardan  hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu sebeple Alıcı’nın havale ödemelerini bankaların internet şubeleri ve ATM’ler üzerinden yapması önerilmektedir
 5. Tahsilatı yapılmış bir siparişin teslimatı PTT Kargo aracılığıyla yapılır. Kargo hakkında detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.
 6. Ürününüzün/ürünlerinizin, alışverişiniz sırasında size belirtilen süreler içinde teslim edilmemesi durumunda [email protected]‘a e-posta gönderebilirsiniz. Bu durumda, teslimatı yapmakla görevli kargo şirketi tarafımızdan ya da müşteri tarafından aranarak gönderi takibi yapılabilir. Ürün, Alıcı adına ve/veya tarafından teslim alındıktan sonra kargo firmasının yükümlülük ve görevini gereği gibi yerine getirdiği kabul edilmiş sayılır. Bu sebeple Alıcı; teslimat sırasında hasarlı olduğunu tespit ettiği ürünü (ürünleri) kabul etmeyip bu hususta tutanak tutturmalıdır. Daha sonra, bu tutanak 3 (üç) gün içerisinde +90 212 584 00 75 numaralı telefona fakslanıp, Satıcı bu durumdan . Bu yükümlülük ve bildirimler yerine getirildiği takdirde Satıcı, ürünü yeniden temin edip, makul sürede yeniden teslimat yapılmasını sağlayacaktır. Teslimat esnasında Alıcı tarafından ürüne/ürünlere ilişkin tutanak tutturulmaması ve/veya ürünün/ürünlerin kargo firması tarafından gereği gibi teslim edilmiş olduğunun varsayıldığı hallerde Satıcı’nın iade başta olmak üzere hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 7. Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, ürünü teslim aldığı veya Sözleşme’yi elektronik ortamda onayladığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde Sözleşme’den cayma hakkını kullanarak satın almış olduğu ürünü iade edebilir. Cayma hakkı kullanılamayacak nitelikteki ürünler işbu hükmün istisnası kapsamındadır. Bu ürünlerin Alıcı tarafından iadesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Cayma hakkının kullanılması için öngörülen süre içinde, Alıcı tarafından; satın alınan ürünü/ürünleri işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmış olmak kaydıyla, Satıcı’ya aşağıda (sayfa sonunda) detayları belirtilen iletişim bilgileri aracılığı ile yazılı olarak bildirimde bulunulması gerekmektedir. Alıcı, işbu kullanımlara uygun hareket etmemiş olması halinde Satıcı’nın, cayma talebini kabul etmeme hakkının saklı olduğunu kabul eder. Satıcı dilerse bozuk, hasarlı ve/veya ayıplı ürün için Alıcı tarafından yöneltilen cayma talebini, Alıcı’nın ödemiş olduğu bedel üzerinden uygun bulduğu oranda mahsup ederek (tenzil) Alıcı’ya iade edebilir. Cayma bildirimin Satıcı’ya ulaşmasını takiben bildirimin ulaştığına ilişkin teyit bilgisi Alıcı ile paylaşılır ve bildirimin ulaşma tarihini takiben 14 (ondört) gün içinde cayma hakkına konu ürünün/ürünlerin bedeli ödeme şekline uygun bir şekilde Alıcı’ya iade edilir. Cayma hakkının kullanılması halinde, ürünün/ürünlerin vergi mevzuatı gereği fatura aslının ibrazı ile beraber her bir ürün için teslimatı gerçekleştiren kargo firması aracılığı ile cayma hakkının Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içinde Satıcı’ya iadesi zorunludur. Ancak, Alıcı tarafından fatura aslının gönderilmemesi halinde KDV ve varsa sair yasal kesintiler Alıcı’ya iade edilemez. Cayma hakkının usulüne uygun ve süresi içinde kullanılmaması halinde, Alıcı cayma hakkını kaybedeceğini ve Satıcı’ya karşı sorumlu olacağını kabul eder.
  Ürün iadesi hakkında detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.
 8. Alıcı’ya ait kredi kartı bilgileri sistemde  tutulmamaktadır.
 9. Sözleşme konusu ürün/ürünler, siparişin Satıcı’ya ulaşmasını takip eden, 30 günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak işbu 30 (otuz) günlük süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Şu kadar ki, ön sipariş ürününde (ürünlerinde) işbu 30 günlük yasal süre ilgili ürüne ait satış sayfasında ilan edilen satış tarihinden itibaren başlayacak olup, işbu satış tarihinde tedarikçi firma kaynaklı gecikmeler yaşanabilir. Bu halde Satıcı, Alıcı’yı teslimat öncesinde yazılı olarak bilgilendirecektir. Bu halde de Alıcı; siparişin iptal edilmesi veya teslimat süresini bekleyerek siparişe konu ürünün (ürünlerin) teslim edilmesi haklarından birini seçimlik olarak kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde Satıcı’ya ödemiş olduğu tutar 14 (ondört) gün içinde kendisine nakden ve defaten iade edilir. E-kitap satışlarında ürün(ler) siparişin Satıcı’ya ulaşmasını takip eden yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile işbu 30 günlük süre içinde Alıcı tarafından Satıcı’ya bildirilen e-mail adresine teslim edilir.
 10. Alıcı; Satıcı’ya ait internet sitesinde, Sözleşme konusunu oluşturan tüm ürünlerin esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme ve teslimat şekli ile tedarik ve teslim sürelerine ilişkin esaslı bilgileri okuyup ürünler hakkında tüm bilgilere sahip olduğunu ve bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda satın almaya ilişkin onayı verdiğinizi kabul ve beyan eder. Alıcı, Satıcı’dan alışveriş yapmakla yukarıdaki tüm maddeleri elektronik ortamda okumuş, kabul ve teyit etmiş sayılır. İşbu Sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

KARGO

1. Tahsilatı yapılmış bir siparişin teslimatı PTT Kargo aracılığıyla yapılır .
3. Ortalama teslim süreleri: Anlaşmalı kargo şirketiyle ortalama 3-7 gün ve her halükarda 30 günlük yasal süre içerisinde teslimat yapılmaktadır.

Türkiye dışına teslimat:
1. Satıcı tarafından Türkiye dışına yapılan gönderimler anlaşmalı kurye firması PTT Kargo (15-21 gün) aracılığıyla gerçekleştirilir.
2. PTT Kargo aracılığı ile yapılan gönderimler paketin değeri oranında sigortalıdır.

Kargo bedellerinin belirlenmesi:
Kargo bedelini belirleyen üç parametre vardır.
1. Alıcı tarafından seçilen ürünün (ürünlerin) toplam net ağırlığı. (Her bir ürünün veritabanında kayıtlı olan ağırlığı kullanılarak toplam ağırlık sipariş sürecinde otomatik olarak hesaplanmaktadır.)
2. Sipariş edilen ürünün (ürünlerin) teslim edileceği yer. (Türkiye içi ve Türkiye dışı gönderi tarifeleri farklıdır. Türkiye dışı gönderilerde ülkelere göre tarife ve gönderim ücretleri değişmektedir.)

Sipariş sürecinde kargo firması ve ücret seçenekleri, adres bilgierinin alındığı aşamadan sonra geçilen kargo bilgilerinin yer aldığı aşamaya ilişkin sayfada açıkça görülür şekilde bildirilmektedir. Şu kadar ki, satış anında Satıcı tarafından halihazırda yürütülen ve/veya Satıcı’ya ait www.kerkukkitapcisi.com sitesi üzerinde şartları ilan edilen kampanyaların mevcut durumuna bağlı olarak, söz konusu kargo ücretinin (yurtdışı gönderimleri hariç) bir kısmının ya da tamamının Alıcı’ya yansıtılmaksızın işlem yapılması söz konusu olabilir.

İADE KOŞULLARI

Satıcı, iade işlemlerinde 6502 sayılı Tüketicinin Koruması Hakkında Kanunu çerçevesinde hareket eder.

Alıcı’nın hiçbir gerekçe belirtmeksizin yapabileceği ürün iadesi ve iade koşulları:

Alıcı; Satıcı’ya ait kerkukkitapcisi.com sitesi üzerinden sipariş vererek satın aldığı her ürünü/ürünleri -cayma hakkı kullanılamayacak ürünler hariç olarak-, ürünün/ürünlerin  teslim ve/veya işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde, ürün/ürünler teslim anında hasarlı olmasa dahi -hiçbir gerekçe belirtmeksizin- Satıcı’ya iade edebilir.

İade hakkının kullanılabilmesi için; Alıcı’nın, satın almış olduğu ürünü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmış olması ve iade konusu ürünün tahrip edilmemiş ve bozulmamış olması ve cayma hakkına dair yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir. Bu bildirimin Satıcı’ya ulaşmasını takiben bildirimin ulaştığına ilişkin teyit bilgisi Alıcı ile paylaşılacak ve bildirimin ulaşma tarihini takiben de 14 (ondört) gün içinde cayma hakkına konu ürünün/ürünlerin bedeli ödeme şekline uygun bir şekilde Alıcı’ya iade edilecektir.

İade edilecek ürünlerin mutlaka ürün faturasının orijinali ile birlikte Satıcı’ya teslimi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılması halinde, fatura aslının iadesi zorunludur. Ancak, fatura aslının gönderilmemesi halinde KDV ve varsa sair yasal kesintiler Alıcı’ya iade edilemeyecektir.

İadesi yapılacak ürün/ürünler teslimatın yapıldığı  kargo şirketi aracılığı ile Satıcı’ya ulaştırılmalıdır. Ürün, paket koruyucu bir ambalaj içerisine yerleştirilmeli ve kargo şirketinin etiketi ürün ambalajının üzerinde bulunmamalıdır. Ürünün ambalajında meydana gelecek olan deformasyon, ürünün tekrar satılmasını engelleyen durumlar arasında yer almaktadır. Böyle bir durumda Satıcı’nın, ürün iadesini kabul etmemeye ve ücret iadesi yapmamaya ilişkin hakları saklıdır.

Aşağıda detayları belirtilen ürünler cayma hakkı kapsamında hiçbir şekilde iade edilmez;

 • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Arızalı/hasarlı/bozuk (ayıplı) ürünlere ilişkin iade koşulları

 • Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklâm ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilmektedir.
 • Alıcı, malın teslimi tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde ayıbı Satıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Alıcı bu durumda, satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek; seçimlik olarak sözleşmeden dönme, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme ve imkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarına sahiptir.
 • Satın aldığınız ürünün ayıplı olması halinde durumu teslim tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde yazılı olarak com’a bildiriniz.

Satın aldığınız ürünün ayıplı olduğu gerekçesi ile kerkukkitapcisi.com’a ulaştırılması halinde aşağıda belirtilen işlemler uygulanmaktadır:

 • Ayıplı olduğu gerekçesiyle Satıcı’ya ulaştırılan ürünler, ulaştığı tarihten itibaren en geç 3 (iç) iş günü içerisinde işleme alınmaktadır.
 • Ayıplı olduğu gerekçesi ile gönderilen ürünler sorumlusu tarafından teslim alınmakta ve şirket kayıtlarına işlenmektedir.

Ayıplı olduğu gerekçesi ile kerkukkitapcisi.com’ e yapılan ürün gönderilerinin aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekmektedir:

 • Üründeki ayıp net bir şekilde anlatılmalıdır.
 • Ürünün, tüm aksesuarları ve orijinal kutusu ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
 • Ürün, paket koruyucu uygun bir ambalaj içerisine yerleştirilmeli ve kargo şirketinin etiketi ürün ambalajının üzerinde bulunmamalıdır.
 • Ürün, Satıcı’nın çalıştığı teslimatı gerçekleştiren kargo şirketleri aracılığı ile tarafımıza ulaştırılmalıdır. Bu ürüne/ürünlere ait kargo ücreti Satıcı tarafından karşılanacaktır.

Teslimattan kaynaklanan problemler

Anlaşmalı kargo firması ile yapılan gönderilerde, taşıma sırasında ürünün zarar görmesi durumunda zarar Satıcı tarafından telafi edilir (Yurtdışı Posta Servisi sigortasız gönderi yaptığı için bu teminat Türkiye dışına yapılan gönderimler bakımından söz konusu değildir).

Ürünün zarar görmesi durumunda;

 • Zarar görmüş ürünler teslim alınmayarak, teslim esnasında teslimatı yapan kargo firmasına bu hususta tutanak tutturulmalıdır.
 • Eğer teslimatçı firma yetkilisi paketin ve/veya ürünün hasarlı olmadığını düşünüyorsa, orada paketin açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkınız vardır.
 • Paket ve/veya ürün Alıcı adına ve/veya tarafından teslim alındıktan sonra teslimatçı firmanın görevini layıkıyla yaptığı kabul edilmiş sayılır.
 • Paket ve/veya ürün kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın sizde kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda yazılı olarak com’a bildirilmelidir. Satıcı, Alıcı tarafından bu koşulların süresi içinde ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi halinde, makul sürede yeni ve sağlıklı bir teslimatın gerçekleşmesini sağlayacaktır.

İşbu Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup; ilgili makam tarafından her yıl için belirlenen parasal sınırlar dahilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan uyuşmazlıklarda ise Tüketici Mahkemeleri görevlidir.

Size teslim edilen ürünler ilgili herhangi bir probleminiz durumunda 0212 584 00 75 numaralı telefon ya da [email protected] adresinden bize ulaşabilirsiniz!

Dikkat: Siparişinizle ilgili her tür iletişiminizde mutlaka sipariş numaranızı bildiriniz.

İzzettin Kerkük İktisadi İşletmesi (Kerkük Vakfı)
Haseki Sultan Mah.
Kuka Sok. Huzur Apt.
No.1/1 Aksaray-Fatih/İst.

Tel: 0212 584 00 75
E-Posta: [email protected]